Powered by Smartsupp

Praktické informácie

Kroky potrebné k nástupu na práce u nás:
  • získanie živnostenského oprávnenia
  • pre prácu v Nemecku je nevyhnutné vybavenie formuláru PD A1 na sociálnej poisťovni
  • Freistellung – oslobodenie od platenia zrážkovej dani v Nemecku

(Ak vykonávate stavebnú činnosť, resp. prácu spojenú so zhotovením stavby na území Nemecka, tak je Váš objednávateľ podľa nemeckého zákona o dani z príjmu povinný pri úhrade strhnúť z Vašich vystavených faktúr zrážkovú daň vo výške 15%. Jedinou možnosťou ako sa tejto zrážke vyhnúť je oslobodenie od zrážkovej dane (tzv. Freistellungsbescheinigung)

Pri vybavovaní podkladov je nápomocné naše administratívne oddelenie, kde Vám stále dobre poradia a nasmerujú na príslušné úrady.

Najčastejšie otázky

Poskytujeme ubytovanie v apartmánových  bytoch alebo  domoch, ktoré sú riadne zariadené a vybavené potrebným zariadením. Ste ubytovaní so svojimi kolegami z práce. Záleží nám  na tom, aby naši pracovníci strávili svoj turnus v pohodlí a so všetkým čo potrebujú pre svoj oddych po práci.

V prípade potreby je živnostníkom poskytnuté náradie značky HILTI.

Zvyčajne sa pracuje na 3,5týždňové turnusy a 10dní doma. Avšak po dohode je možné si turnus predĺžiť.

Fakturácia sa uskutočňuje raz mesačne po ukončení kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní.

Po dohode poskytujeme zálohy.

Firma má k dispozícii  dodávkové automobily, ktoré je možné si po dohode prenajať.